0702-21 08 06 info@allena.se

När vargen föll ner i gropen

Interaktiv klassrumsteater

vargen_affisch2reställningen börjar med frågan “Hur börjar en folksaga?” och någon säger “Det var en gång… ” Bra, säger jag, när du sagt det kan ni andra räcka upp era armar i luften. ”Det var en gång”, armar sträcks upp i luften och jag säger; En stor skog! Eleverna tittar på varandra och ser skogen … och så är vi igång!

Så fortsätter historien och eleverna och lärarna får olika roller i berättelsen.
Inga stora roller och inga som kräver någon större insats, men de är med att skapa det som händer i rummet.
De ser mig och jag ser dem.
Att synas och bli bekräftad.

När vargen föll ner i en grop, är en folksaga om rättvisa. Och vad vi kommer fram till är att det egentligen inte finns någon rättvisa här i världen. Föreställningen avslutas med ett samtal där vi kan fundera kring och diskutera just begreppet rättvisa.

Här finns mer information om föreställningen;  Vargen-pdf